Mysteriet om den huvudlösa kyckling! del. 2

Råttor, vanliga råttor…

Så blev det! Inte iller, inte sork, men vanliga råttor. Mysteriet är löst!

Men hur blev det så?

Alla vet att när man håller höns, då finns det risk att råttorna kommer. De dras till tillgängligheten av mat, gömställe och även det att där finns andra djur.

Det finns tre råd att följa, om man inte vill ha råttor nära sina hönor.

  1. Ha inte mat framme dygnet runt.
  2. Höj ditt hönshus från marken, så att råttor inte kan leva under det.
  3. Ha inte grejer stående nära hönshuset.

På Bonaberg har vi en gammal lekstuga till hönorna, i lekstugan finns det mat dygnet runt och bak om hönsgården har vi två varmkomposter.

Stugan står på marken inne i hönsgården, frågan är då, kan vi säkra hönornas hus, utan att göra om allt?

Jag har läst lite på nu, och kommit fram till följande råd:

  1. Om en lekstuga eller annat gammalt hus används, då ska man säkra sig, att råttorna inte kan ta sig in under huset. Det kan göras med nät, använd ett finmaskad nät, och grav det ner minst 60 cm. Råttor och mus gräver inte djupare än så.
  2. Se till att där inte finns hål i huset. En råttunge är väldigt liten, och även små hål, typ som en 10 krona, räcker.
  3. Bygg ett nytt hus! Kanske inte så billigt, men om råttorna är ett stort problem, kan det vara den enda möjlighet.
    Huset ska då vara 40cm över marken, då vill råttan inte bo där.
  4. Se till att råttorna inte har gömställe i närheten, en vedhög är till exempel ett jättebra gömställe för en råtta.
  5. Stängsel in hönsgården. Igen, 60cm finmaskad nät ner i marken. Lägg gärna plattor runt stängslad.

Och kanske det viktigaste: Ring Anticimex!

Vi har börjat nu, om vi lyckas? Det hör ni säkert om sen, men för stunden är komposterna borta och arbetet med att röja upp bakom hönshuset är i gång.

Fortsatt trevlig sommar

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *